Továbbképzés a tanulásieredmény-alapú tanulói és pedagógiai értékelésről

Az Oktatási Hivatal 2022 májusában pedagógus-továbbképzést szervez „Tanulási eredmény-alapú tanulói/pedagógiai értékelés” címmel online kontakt és távoktatási formában megvalósuló képzésként.

Az akkreditált továbbképzés engedélyszáma: 192/8/2021

A képzés célja, hogy a pedagógusok tanulásieredmény-alapú szemlélettel végezzék szakmai feladataikat: ismerjék a tanulásieredmény-alapú tervezés lehetőségeit; a tanulásieredmény-alapú tananyagfeldolgozás és -tervezés algoritmusát; a mérés-értékelés és a tanulási eredmények kapcsolatát, így képesek legyenek mindennapi munkájukban alkalmazni ezt a megközelítést.

A képzésen elsajátítható szemlélet pozitív irányú változást, attitűdváltást eredményezhet a pedagógiai gyakorlatban, a tanulás-tanítás folyamatában, szervezésében és a pedagógiai értékelés módszerében egyaránt.

Fő témakörök:

  • A tanulási eredmény szerepe a tervezésben
  • A jó tanulásieredmény-alapú leírás
  • A tanulási eredmények az oktatást szabályozó dokumentumokban
  • Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
  • A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) – különös tekintettel a köznevelésre
  • Validáció és közoktatás
  • Fejlesztő értékelés
  • Praktikum pedagógusoknak: a tanulásieredmény-alapú tervezés a gyakorlatban

A képzés elvégzése esetén az Oktatási Hivatal tanúsítványt állít ki a részvételről.

A további képzési alkalmak részletei:

A továbbképzés időtartama 30 óra, amelyből 9-9 óra online kontaktalkalmak formájában valósul meg, a két alkalom között távoktatásban 12 órás e-learning tananyag gazdagítja a résztvevők ismereteit.

A képzésekre itt jelentkezhet, jelentkezési határidő 2022. szeptember 12.

A továbbképzés online jelenléti alkalmainak időpontjai:

1. csoport: 2022. október 6. és október 20., mindkét nap 8.00-16.00

IDŐPONTVÁLTOZÁS: 2022. október 20. és november 10., mindkét nap 8.00-16.00

2. csoport: 2022. október 12. és október 26., mindkét nap 8.00-16.00


A képzés formája: online felületen, MS Teams

További információért kattintson a tájékoztatóra.

A képzések az Európai Bizottság támogatásával valósulnak meg, és térítésmentesen vehetők igénybe.

Visszajelzés korábbi képzési alkalmak résztvevőitől

Vissza