Pedagógus szakos hallgatók bevezetése a tanulási eredmények alkalmazásába

A tanulási eredmények alkalmazása paradigmaváltást jelent a képzési ágazatokban: a hagyományos, tanárközpontú, bemenetalapú, tartalom-, tananyag- és folyamatszabályozású megközelítés helyett tanulóközpontú, kimenetalapú és eredményorientált szemléletű. Az utóbbi években a képzési rendszerek megújultak Magyarországon.

A tanulási eredmények alkalmazása paradigmaváltást jelent a képzési ágazatokban: a hagyományos, tanárközpontú, bemenetalapú, tartalom-, tananyag- és folyamatszabályozású megközelítés helyett tanulóközpontú, kimenetalapú és eredményorientált szemléletű. Az utóbbi években a képzési rendszerek megújultak Magyarországon. Az Oktatási Hivatal EKKR Nemzeti Koordinációs Pontja a jogszabályokban előírtak megértésére és gyakorlati alkalmazására a felsőfokú pedagógusképzés számára kurzust fejlesztett ki, amelyhez egy képzési program és a kurzus oktatóinak szóló segédanyag készült.

A fejlesztésbe olyan felsőfokú intézményi tapasztalattal rendelkező szakemberek kapcsolódtak be, akik részt vesznek a jövő pedagógusainak képzésben, és magas szinten művelik a tanulási eredményekre alapozott tanulási folyamatok támogatását. A szerzők egy 7 tananyagegységből álló kurzust dolgoztak ki, amely bevezeti a hallgatókat a tanulásieredmény-alapú szemlélet megismerésébe és alkalmazásába. A fejlesztési folyamat azt az átfogó célt szolgálja, hogy a tanulásieredmény-alapú szemlélet elterjedjen a pedagógus szakos hallgatók gyakorlatában, így az európai trendeknek megfelelően képesek legyenek a követelményeket kimenetalapú szemléletben meghatározni, a tanulók teljesítményét tanulásieredmény-alapon értékelni. Így a hallgatók képessé válnak tanulási eredmények megfogalmazására és a tanulásieredmény-alapú szemlélet önálló és felelős alkalmazására a tanórai keretek között. Cél, hogy a résztvevők ismerjék a tanulási eredményekre alapozott tervezés lehetőségeit, a tanulásieredmény-alapú tananyagfeldolgozás-tervezés algoritmusát, a mérés-értékelés és a tanulási eredmények kapcsolatát. A kurzus címe: Induljunk ki az eredményekből! – A tervezés és értékelés hatékonyságának növelése a tanári munkában.

A fejlesztésben részt vevő szerzők:

  • Balogh Edit
  • Chogyelkáné Babócsy Ildikó
  • Krajcsovicz Ágnes
  • Magócs Éva Ildikó
  • Nagy Márió Tibor
  • Dr. Racsko Réka

A 24 órás kurzushoz részletesen kidolgozott oktatói segédanyag extra segítséget jelent a kurzusvezetőnek, aki saját tapasztalataival, szakmai anyagaival kiegészítve formálhatja a tanegységet, illetve olyan témákat is meghatározhat, amelyeket mélyebben tárgyalnak akár a hallgatók, akár a felsőoktatási intézmény igényeinek megfelelően. A képzési program és tananyag itt érhető el:

KÉPZÉSI PROGRAM

OKTATÓI SEGÉDANYAG

Az anyagok az Európai Bizottság támogatásával, a EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK NATIONAL COORDINATION POINT 2021-2024 című, 101051528 azonosító számú projekt keretében, az EKKR – Nemzeti Koordinációs Pont (EQF-NCP) szervezésében készültek.

 

Vissza