Tanulási eredmények a mindennapokban

Az EQF-NCP 2018–2020 projekt keretében lehetőség nyílt egyes európai tanulmányok magyar nyelvű fordítására és közreadására. Ezzel kívánjuk segíteni a tanulásközpontú szemlélet terjesztését, kihívásainak megértését és a gyakorlati életben alkalmazott módszerek bemutatását, az ezekről szóló nemzetközi diskurzus új dokumentumainak magyar nyelven való hozzáférését.

Az EQF-NCP 2018–2020 projekt keretében lehetőség nyílt egyes európai tanulmányok magyar nyelvű fordítására és közreadására. Ezzel kívánjuk segíteni a tanulásközpontú szemlélet terjesztését, kihívásainak megértését és a gyakorlati életben alkalmazott módszerek bemutatását, az ezekről szóló nemzetközi diskurzus új dokumentumainak magyar nyelven való hozzáférését. Az alábbi három tanulmány az Európai Unió, illetve az UNESCO támogatásával készült, fordításukat az Oktatási Hivatal megbízásából az EKKR Nemzeti Koordinációs Pontja kezdeményezte.

Készségaudit: a tehetség azonosításának eszköze

Készségaudit, készségprofilozás, készségfelmérés, készségdiagnosztika? Melyik fogalmat mire használják Európában? Milyen gyakorlatot folytatnak az egyes országok, azok mennyire hatékonyak, és mennyire épültek be a mindennapok gyakorlatába? A tizenhat európai országban végzett kutatás összefoglalója rávilágít az Európai Tanács 2012-es ajánlásában foglaltakra a nemformális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (validálásáról), valamint a 2016-os tanácsi ajánlásban tárgyalt kompetenciafejlesztési pályákra. A készségaudit mint az egyént támogató eszköz alkalmazását különböző uniós dokumentumok szorgalmazzák, több országban eltérő gyakorlata és alkalmazása alakult ki. A kutatás 2018. évi zárójelentésében foglaltakból rövid összefoglalást kapunk a készségaudit-típusok főbb sajátosságairól, keresletéről és kínálatáról, jelenlegi és jövőbeni relevanciájáról.

MAGYAR

ANGOL

A tanulási eredmények szerepe az oktatás és képzés irányításában és reformjában: gondolatok az erősségekről és korlátokról

A tanulásközpontú szemlélet arra összpontosít, hogy a tanuló elvárhatóan mit tud, mit ért és mire képes a tanulási folyamat végére. A CEDEFOP és az UNESCO gondozásában megjelent Global inventory of regional and national qualifications frameworks 2019 című tanulmány harmadik fejezete a tanulási eredmények szerepét elemzi, vagyis azt, hogy a kimenetorientált szemlélet milyen tényleges változásokat hozott az oktatási és képzési politikák terén. A kimeneti szemlélet fókuszában a tanuló áll, a tanulási eredmények megfogalmazása az élethosszig tartó (lifelong) és az egész életet átfogó (life-wide) tanulás kulcsa. Van-e a közel két évtizede elterjedőben levő tanulásközpontú szemléletnek hatása, hozzáadott értéke az egyén (tanuló) és a tanár szempontjából? Hogyan hasznosul mindez a munkaerőpiacon A kimeneti szemlélet elterjedésének és alkalmazásának lehetséges pozitív hatását, kihívásait és hatékonyságát mutatja be a tanulmány kiemelt része.

MAGYAR

ANGOL

Az élethosszig tartó tanulás globális referencia-keretrendszere: a tanulási eredmények összehasonlításának és elismerésének eszköze

Az UNESCO gondozásában megjelent, Global inventory of regional and national qualifications frameworks 2019 című tanulmány 1. fejezetének középpontjában a GKKR, azaz a globális képesítési keretrendszer (World Reference Levels, WRL) áll, amelynek lényege a nemzetközi összehasonlíthatóság és a képesítések elismerésének megkönnyítése. A GKKR információspektrumot hoz létre arról, hogyan viszonyul egy adott képesítés, bizonyítvány vagy más eredményhalmazt leíró állítás egy sor képességelemhez. A GKKR a tanulási eredményeket leíró állítások együttesét standardizált módon fordítja le, világszerte felismerhető koncepcionális szerkezetben. A GKKR rendezőelve három fő perspektíva: felelősségek: tevékenységek elvégzése és irányítása; képességek: a készségek, tudás és hozzáértés alkalmazása; kontingencia: felismert, váratlanul felmerülő kontextuális tényezőkre való reagálás. A GKKR grafikus profilt készít, amely nyolc előmeneteli szakaszból (négy átfogó szint két-két alszinttel) és tizenegy képességelemből áll. A GKKR nem helyettesíti a nemzeti vagy regionális keretrendszereket vagy minőségbiztosítási rendszereket, viszont kitágítja őket, és a megnövekedett mobilitás szükségessége miatt lehetővé teszi a tanulási eredmények széles körű, tisztességes és érvényes elismerését.

MAGYAR

ANGOL

Vissza