Lehetőségek a mikrotanúsítványok hazai alkalmazására

A mikrotanúsítványok bevezetésének jelentős célcsoportját alkotják a szakképzésben, felnőttképzésben oktatók, fejlesztők és szakemberek, valamint a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tanárok, képzésiprogram-fejlesztők. A mikrotanúsítványok jelenlegi helyzetét feltáró szakértői koncepció bemutatja az eddigi fejlesztéseket, a jelenlegi folyamatokat Magyarországon, európai kitekintéssel.

A manapság egyre nagyobb lehetőségeket hordozó és a modern igényekre adott válaszokat megtestesítő mikrotanúsítványok megértése, beillesztése a magyar oktatási és képesítési rendszerbe társadalmi és gazdasági haszonnal jár. A mikrotanúsítványok bevezetésének jelentős célcsoportját alkotják a szakképzésben, felnőttképzésben oktatók, fejlesztők és szakemberek, valamint a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tanárok, képzésiprogram-fejlesztők. A mikrotanúsítványok jelenlegi helyzetét feltáró szakértői koncepció bemutatja az eddigi fejlesztéseket, a jelenlegi folyamatokat Magyarországon, európai kitekintéssel.

A mikrotanúsítványok bevezetése kihívásokat állít az érintettek elé, ezért a dokumentum tartalmazza a szakértők közös gondolatmenetét és az ágazati sajátosságokat figyelembe vevő javaslatokat. A tanulmány célja, hogy bemutassa a mikrotanúsítványok jelenlegi szerepét és jelentőségét a folyamatosan változó társadalmi és gazdasági kontextusban, valamint a technológiai fejlődés tükrében. Az egyes fejezetek részletesen kitérnek a mikrotanúsítványok fogalmára, céljaira és előnyeire, a tanúsítványok digitalizálására, továbbá tárgyalják a mikrotanúsítványok bevezetésének lehetőségeit a szakképzésben, felsőoktatásban és felnőttképzésben, kitérve állami és piaci jó gyakorlatokra.

SZAKÉRTŐI KONCEPCIÓ

A tanulmány szerzői: Farkas Éva, Mosolygóné dr. Gődény Ágnes, Palencsárné Kasza Marianna, Szlamka Erzsébet.

Vissza