A tanulási eredményekre irányuló értékelési módszerek és eszközök az oktatásban

A tanulási eredményekre alapozott, tudatos pedagógiai és oktatói munka növeli a tanulói hatékonyságot, ha a tanár konzekvensen alkalmazza a tervezéstől a megvalósításon át az értékelési folyamat végéig.

A tanulási eredményekre alapozott, tudatos pedagógiai és oktatói munka növeli a tanulói hatékonyságot, ha a tanár konzekvensen alkalmazza a tervezéstől a megvalósításon át az értékelési folyamat végéig. Ha a tanulási eredmények tervezését követően, a megvalósítás során a folyamatot nem kísérik figyelemmel, majd nem alkalmaznak kiemelten a tanulási eredményekre fókuszáló értékelési módszereket, akkor a tanulói sikerek elmaradhatnak. Az Oktatási Hivatal EKKR Nemzeti Koordinációs Pontja ezért egy szakértői munkacsoportot hívott össze, amely fókuszcsoportos egyeztetésekkel felmérést végzett a tanulásieredmény-alapú módszerekhez kapcsolódó értékelésekről, és a leghatékonyabbnak bizonyult formákat kutatta. A bevont szakemberek száma közel 60 aktív, gyakorló pedagógus volt. A megosztott jó példákra alapozva olyan értékelési módszertani esetgyűjtemény készült, amely segíti a köznevelésben dolgozó pedagógusokat, a szakképzésben és felnőttképzésben oktatókat, valamint a felsőoktatási intézmények oktatóit az értékelési folyamat megújításában.

A kiadvány mintákat, jó gyakorlatokat tesz közzé a tanulók, diákok, hallgatók tanulási eredményeire irányuló értékelési módszerek és eszközök alkalmazásáról a kimeneti nézőpont alapján. Célja, hogy hozzájáruljon a különböző alkalmazások, megoldások jobb megismeréséhez, a különböző oktatási-képzési alágazatok (köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) jó gyakorlatainak, alkalmazási megoldásainak megosztásához. Reméljük, hogy az így megismert módszerek adaptálásával bővülhet az értékelés módszertani eszköztára, és a pedagógiai gyakorlatban tovább terjed a tanulás kimeneti eredményeire figyelő értékelési kultúra.

A gyakorló tanároknak, pedagógusoknak, oktatóknak szóló kiadvány az értékelés különböző funkcióihoz (szummatív, formatív, diagnosztikus) igazított értékelési példákat mutat be a módszerek ismertetésével és konkrét példákkal alátámasztva. A képzési alágazatokat egy kötetben tárgyaló kiadvány lehetőséget ad rá, hogy az olvasók a saját szakterületük mellett ötleteket és inspirációt merítsenek más alágazatok értékelési gyakorlatából is.

Szerzők:

  • Derényi András
  • Dr. Kovács Zsuzsa
  • Magócs Éva
  • Sediviné Balassa Ildikó

A tanulási eredményekre irányuló értékelési módszerek és eszközök az oktatásban című kiadvány letölthető:

ESETGYŰJTEMÉNY

A kiadvány az Európai Bizottság támogatásával, a EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK NATIONAL COORDINATION POINT 2021-2024 című, 101051528 azonosító számú projekt keretében, az EKKR – Nemzeti Koordinációs Pont (EQF-NCP) szervezésében készült.

Vissza