Az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontja 2021–2024

Elindult az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontjának új projektidőszaka. A megvalósítási ideje: 2021. április 1. – 2023. december. 31.

"European Qualification Framework National Coordination Point 2021–2024"

(EQF-NCP 2021–2024)

Elindult az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontjának új projektidőszaka. A megvalósítási ideje: 2021. április 1. – 2023. december. 31.

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programja keretében valósul meg, fő célkitűzése a képesítési keretrendszerek (EKKR, MKKR) implementációja, valamint a tanulási eredmények használatának támogatása. Kiemelt célok a projekt során:

 • MKKR továbbfejlesztésének ösztönzése, támogatása
 • Képesítések átláthatóságának fejlesztése
 • Validáció ösztönzése, támogatása
 • Tanulási eredmények használatának erősítése a gyakorlatban

Az Oktatási Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya működteti Magyarország hivatalos Nemzeti Koordinációs Pontját. Ellátott feladatok:

 • Monitoring rendszer az MKKR használatának és az aktuális fejlesztéseknek a feltérképezésére
 • Tárgyalások döntéshozókkal, tematikus workshopok szervezése
 • Képesítési nyilvántartás frissítése
 • Módszertani ajánlás készítése az értékelési módszerek fejlesztéséért
 • Szakmai workshopok szervezése a képesítések minőségbiztosítása, a validáció, a mikrotanúsítványok témakörében
 • Részvétel nemzetközi konferenciákon, szakmai eseményeken
 • Szaktanácsadói tevékenység
 • Pedagógus továbbképzések megvalósítása online és blended formában
 • MKKR-t népszerűsítő kiadványok terjesztése
 • A témában megjelenő szakanyagok magyar nyelvű megjelentetése.

A projekt főbb tevékenységei:

 • Stratégiai együttműködések kialakítása az MKKR továbbfejlesztése érdekében
 • Képzések, fejlesztések a kimeneti szemlélet terjesztése érdekében
 • Együttműködések kialakítása és ápolása az EKKR implementációjának elősegítése érdekében
 • Végfelhasználók elérése a képesítések átláthatóságának fejlesztésével
 • Disszemináció és kommunikáció a keretrendszerek használatára
 • Validációt elősegítő eszközök fejlesztése

A projekt eredményeképpen a szakemberek workshopokon, konferenciákon, munkacsoportüléseken és megbeszéléseken ismerhetik meg jobban a keretrendszer alkalmazásának lehetőségeit, formáit. A pedagógusok és oktatók képzéseken és szakmai rendezvényeken sajátítják el a kimenet alapú szemléletet és a tanulási eredmények gyakorlati használatát.

Az esettanulmányok, szakmai publikációk, gazdaságossági számítások, éves összefoglalók, tájékoztató kiadványok, tananyagok és honlapinformációk a képesítési keretrendszer jobb megértését és a mindennapi életbe való beültetését segítik.

Vissza