Adatvédelmi tájékoztató

Az Oktatási Hivatal honlapja látogatóinak bizonyos személyes adatai két módon kerülhetnek a birtokunkba:

  • Bizonyos, a látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel és a látogatott lappal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a kapcsolat ideje alatt.
  • Van olyan eset - például regisztráció, bizonyos alkalmazások használata -, amikor a látogató tudatosan ad meg adatokat magáról.

Honlapunkat a központi államigazgatási szervek honlapjára vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek megfelelően alakítottuk ki. Törekedtünk arra, hogy az említett személyes adatok kezelése ne terjedjen túl a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértéken, továbbá - amennyiben a látogató hozzájárulására szükség van - az az ő szándéka és a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatói adatainak felelős kezelője az Oktatási Hivatal. Előfordul, hogy a honlapunkról kiindulva a látogató átlép egy másik honlapra, ilyen esetekben adatainak kezelése a továbbiakban már ott történik. (A böngésző mindig mutatja, hogy a képernyőn látható információ mely honlapról származik.)

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.

Látogatóink személyes adatainak kezelése részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Az Oktatási Hivatal más, a honlappal nem összefüggő tevékenysége során is kapcsolatba kerül állampolgárokkal, ügyfelekkel, akiknek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Oktatási Hivatal elnöke által kiadott, a Közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos szabályzat szerint kezeli a Hivatal.

Ha további tájékoztatásra van szüksége adatainak kezeléséről, kérdezzen elektronikus levélben (info@oh.gov.hu), telefonon (+36-1-374-2100) vagy postai úton (1363 Budapest, Pf.19.).

Vissza