Hírek

Validáció – az előzetesen megszerzett tudás elismerése

A nemzetközi színtéren megjelenő tanulmányok, nyilatkozatok segítik az egyes országokban a keretrendszerek, validációs rendszerek jobb megértését, alkalmazását, valamint az egyes országok közötti összehasonlíthatóságot. Az alábbi dokumentumok fókusza a validáció, az előzetes tudás elismertetése, amelyről többféle elméleti és gyakorlati megközelítést, a szokásosnál jóval szélesebb nemzetközi kitekintést ismerhetünk meg.

A képesítések minőségbiztosítása a megbízhatóság alapja

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) Nemzeti Koordinációs Pontjának (NKP) munkatársai az egyes oktatási ágazatokra (köznevelés, szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás) vonatkozóan szakértőkkel közös gondolkodási folyamatban áttekintették a képesítések minőségbiztosításának helyzetét Magyarországon.

Tanulási eredmények a mindennapokban

Az EQF-NCP 2018–2020 projekt keretében lehetőség nyílt egyes európai tanulmányok magyar nyelvű fordítására és közreadására. Ezzel kívánjuk segíteni a tanulásközpontú szemlélet terjesztését, kihívásainak megértését és a gyakorlati életben alkalmazott módszerek bemutatását, az ezekről szóló nemzetközi diskurzus új dokumentumainak magyar nyelven való hozzáférését.

Validáció: így válnak láthatóvá a képességek

A validációval kapcsolatos európai szakpolitikák hazai terjesztése az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontjának (NCP) egyik feladata. Az NCP 2020-ban szakértők bevonásával feltérképezte a validáció hazai fejlesztési lehetőségeit, beavatkozási pontjait.